Archeologisch onderzoek Groenmarkt – Trudoplein

  • 21 november 2018 – Bij de opgravingen op het Trudoplein kwamen de voorbije weken een 7-tal middeleeuwse graven aan het licht. Hiervan werden er al vijf blootgelegd. De andere grafkuilen zullen verder onderzocht worden door de archeologen van ARON bvba. De begravingen zijn naar christelijke traditie oost-west georiënteerd. Het is nog even wachten voor we de precieze ouderdom van de skeletten en de reden van hun begraving op die plaats zullen kennen. Er weren ook een aantal muurresten gevonden die waarschijnlijk met de bebouwing op deze plaats tot in 1904 te maken hebben. klik hier voor een foto.
  • 29 november 2018 – De archeologen hebben de voorbije dagen vooral gewerkt aan het beter interpreteren van alle vondsten die blootgelegd zijn tijdens het onderzoek. Zo werden er resten aangetroffen van een gebouw dat tegen de abdijtoren en het poortgebouw gelegen was. De kelder hiervan is nog gedeeltelijk bewaard. Het gebouw komt al voor op oude tekeningen (ca 1700), maar kan ook ouder zijn. Het geheel werd waarschijnlijk in de 20ste eeuw afgebroken. De gevonden graven werden aangetroffen op een geringe diepte, wat erop wijst dat er in de 20ste eeuw een aanzienlijk stuk van het terrein werd afgegraven tot op het huidige niveau. Er werden in totaal 14 graven met menselijke resten aangetroffen, over het geslacht of de leeftijd van de individuen kan er nog geen uitspraak gedaan worden. Waarschijnlijk zullen er in de buurt ook nog middeleeuwse menselijke resten kunnen aangetroffen worden.