Archeologisch onderzoek Groenmarkt – Trudoplein

  • 17 januari 2019 – Hoe gaan de opgravingen op de Groenmarkt in hun werk? meer info hier
  • 31 december 2018 – Tussentijdse resultaten en (voorlopige) interpretatie van het archeologisch onderzoek. Sinds de start van de opgraving werden ca. 160 sporen geregistreerd. Hiervan zijn er 61 als nog (deels) bewaarde graven te benoemen. Daarnaast werden restanten van een groot gebouw aan de noordzijde van de werkput aangetroffen. De overige sporen zijn (paal)kuilen, loopvlakken en uitbraaksporen van postmiddeleeuwse oorsprong. Nagenoeg de hele aangelegde werkput wordt in beslag genomen door een begraafplaats welke historisch gezien binnen het Vrijthof van de abdij, of de abdijtuin gelegen was. Alle graven zijn, naar christelijke traditie, W-O georiënteerd. Het merendeel van de individuen was in een kist begraven. Eén grafcontext viel op, deze bestond uit een in kalksteen en mortel uitgevoerde grafkelder die aan de binnenkant met rode verf was afgewerkt. Dergelijke contexten wijzen op begraving van individuen van hogere status. De begraven populatie lijkt divers, er werden op heden zowel kinderen, mannen en vrouwen van verschillende ouderdom aangetroffen. Dit wijst er op dat de begraafplaats niet enkel gebruikt werd door geestelijken. Hoe deze relatie tussen abdij en stad zich uit is op heden nog erg onduidelijk. De opgraving op de Groenmarkt zal hier vermoedelijk een beter beeld van kunnen geven. Bij het buiten gebruik stellen van de begraafplaats werd het terrein verhard en opgehoogd. Tevens werd ter hoogte van de abdijtoren een gebouw opgetrokken dat de oude hoek met de Diesterstraat vormde. Hieruit bleek dat (minstens) één ruimte onderkelderd was. Het aanpassen van de kelderruimte wijst alleszins op een schijnbaar grootschalige verbouwing. klik hier voor een foto
  • 29 november 2018 De archeologen hebben de voorbije dagen vooral gewerkt aan het beter interpreteren van alle vondsten die blootgelegd zijn tijdens het onderzoek. Zo werden er resten aangetroffen van een gebouw dat tegen de abdijtoren en het poortgebouw gelegen was. De kelder hiervan is nog gedeeltelijk bewaard. Het gebouw komt al voor op oude tekeningen (ca 1700), maar kan ook ouder zijn. Het geheel werd waarschijnlijk in de 20ste eeuw afgebroken. De gevonden graven werden aangetroffen op een geringe diepte, wat erop wijst dat er in de 20ste eeuw een aanzienlijk stuk van het terrein werd afgegraven tot op het huidige niveau. Er werden in totaal 14 graven met menselijke resten aangetroffen, over het geslacht of de leeftijd van de individuen kan er nog geen uitspraak gedaan worden. Waarschijnlijk zullen er in de buurt ook nog middeleeuwse menselijke resten kunnen aangetroffen worden.
  • 21 november 2018 – Bij de opgravingen op het Trudoplein kwamen de voorbije weken een 7-tal middeleeuwse graven aan het licht. Hiervan werden er al vijf blootgelegd. De andere grafkuilen zullen verder onderzocht worden door de archeologen van ARON bvba. De begravingen zijn naar christelijke traditie oost-west georiënteerd. Het is nog even wachten voor we de precieze ouderdom van de skeletten en de reden van hun begraving op die plaats zullen kennen. Er weren ook een aantal muurresten gevonden die waarschijnlijk met de bebouwing op deze plaats tot in 1904 te maken hebben. klik hier voor een foto.