Project collectie fotoglasplaten familie Govaerts

Met de projectgroep “collectie fotoglasplaten familie Govaerts” willen we 600 fotoglasplaten en 165 dia’s uit de collectie Govaerts (1885–1930) reinigen, conserveren, digitaliseren, inventariseren en bewaren voor de toekomst. De “collectie fotoglasplaten familie Govaerts” is samengesteld door wijlen Jan Govaerts, een goede amateurfotograaf. De collectie geeft een inkijk in het leven van een welstellende ondernemersfamilie maar ook in het rijke culturele leven van Sint-Truiden in deze periode (stoeten, processies, vieringen, vereningingsleven, de straat, gebouwen, landbouw, enz.).

Een groep vrijwilligers van de Geschied- en Oudheidkundige Kring (GOK) begon in augustus 2018 met het reinigen en herverpakken van 765 oude glasnegatieven en dia’s van de familie Govaerts. Het project wordt begeleid door Jeroen Reyniers die ook meegewerkt heeft aan de prachtige reeks Duitse glasnegatieven uit WO I. We kunnen voor dit project rekenen op de financiële steun van Erfgoed Haspengouw.  De volgende maanden wordt het reinigen en het herverpakken verdergezet. Een volgende stap is het digitaliseren van de glasplaten en dia’s. Volgend jaar organiseren we een pop-up tentoonstelling tijdens de Trudofeesten. Een fotoboek met nooit gepubliceerde foto’s uit Sint-Truiden en omgeving is dan de volgende stap in het project.

We willen graag onze kennis en ervaring delen met andere verenigingen of particulieren die glasnegatieven of dia’s bezitten en deze goed willen bewaren/ontsluiten voor de toekomst. U kan steeds contact opnemen met ons voor een afspraak.

Vrijwilligers die mee willen werken aan dit unieke project mogen ons ook steeds contacteren.

Contact: gok.sinttruiden@gmail.com