Lezingen 2024

22 februari – Dr. Elisabeth den Hartog, docent Universiteit Leiden, geeft meer duiding over de Romaanse bouwkunst in de Trudoabdij. Klik hier voor meer informatie.

27 maart – Lic. Jeroen Reyniers, kunsthistoricus en wetenschappelijk medewerker Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, hij neemt ons mee naar de middeleeuwse wereld van reliekschrijnen in Limburg. Klik hier voor meer informatie

23 april – Prof. dr. Hans Geybels, docent KU Leuven, onder de titel Op weg naar de H. Trudo. In het spoor van de middeleeuwse pelgrims’ zal hij de beweegredenen van de middeleeuwse mens om zich naar onze Trudoabdij te begeven, toelichten. Klik hier voor meer informatie

23 mei – Dr. Roland Dreesen, geoloog, neemt ons mee naar de 12e eeuw en het graf van abt Wiric Van Staepel. Hij geeft duiding en uitleg over het onderzoek dat een werkgroep de voorbije jaren deed naar de grafsteen van abt Wiric en de relatie tot de grafkapel van Sint-Trudo. klik hier voor meer informatie