Privacyverklaring

Privacyverklaring

(Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016)

De Geschied- en Oudheidkundige Kring van Sint-Truiden gaat op vertrouwelijke wijze om met de persoonsgegevens die omtrent de leden bijgehouden worden. Deze privacyverklaring beschrijft waarom en wanneer de vereniging persoonsgegevens verzamelt, welke gegevens dat zijn, waarvoor ze worden gebruikt en hoe ze worden beveiligd.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Sint-Truiden van haar leden verzamelt en bewaart bestaan uit:

  • Naam, voornaam, e-mailadres en postadres.

Het bijhouden van persoonsgegevens heeft tot doel:

  • het doen van mededelingen.

Beveiliging van de persoonsgegevens

Ter beveiliging van de persoonsgegevens gelden strikte afspraken en maatregelen, met name:

  • persoonsgegevens worden onder geen beding doorgegeven aan derden.
  • het centrale bestand kan alleen geraadpleegd worden door het bestuur.
  • het centrale bestand is beveiligd met een toegangscode.
  • van het centrale bestand wordt op geregelde tijdstippen een back-up gemaakt.
  • personen van wie de vereniging gegevens bewaart, hebben te allen tijde het recht om hun gegevens in te zien, te verbeteren of te verwijderen.
  • persoonsgegevens worden maximum 5 jaar bewaard.

Verantwoordelijkheid

Het secretariaat van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Sint-Truiden staat in voor de verwerking van de persoonsgegevens.
Toezicht op de correcte toepassing van onderhavige Privacyverklaring valt onder verantwoordelijkheid van de voorzitter. De voorzitter is bereikbaar via gok.sinttruiden@gmail.com

Sint-Truiden,  1 oktober 2022.