Nieuwe publicaties

Brustem tijdens de Tweede Wereldoorlog!

Het boek betracht een beknopte chronologische verzameling van feiten en gebeurtenissen uit ons dorp weer te geven. De vier jaar van Duitse significante aanwezigheid te Brustem komt ruim aan bod: het vliegveld met de Nachtjacht, de inkwartiering van militairen in het dorp en de voortdurende druk om arbeid te verrichten voor de vijand, plaatsten de gemeentenaren in een lastig parket. De dodelijke bombardementen, gewonden en de schade aan woningen, velden en wegen kwam daar bovenop. Deze uitzonderlijke toestand onderscheidde Brustem, de buurgemeenten en de Stad Sint-Truiden van andere gemeenten zonder Duitse basis.

Het boek met 140 pagina’s en een tachtigtal foto’s, waaronder exclusieve luchtbeelden, een bijdrage van het Historisch Centrum Luchtmacht Brustem en het provinciaal project “onder de radar”, worden de verschillende aspecten van de oorlog in beeld gebracht. De lijsten van dodelijke slachtoffers, oud-strijders, weerstanders, de gemeentebesturen van 1939-1945, Duitse begraafplaats, en de Amerikaanse aanwezigheid en vele andere onderwerpen bieden stof tot verder onderzoek.

Het boek is te bestellen op de website www.heemkundebrustem.be  voor de prijs van 20 euro.

Veel leesgenot!