Historische Bijdragen over Sint-Truiden

 Historische bijdragen over Sint-Truiden en omgeving opgedragen aan Kamiel Stevaux, 5, Sint-Truiden: GOKST, 2006.
 • Willem DRIESEN, Biografie van Kamiel Stevaux
 • Bibliografie van Kamiel Stevaux
 • Jef ARRAS, Een ‘geboren verzamelaar’ uit Haspengouw: Kamiel Stevaux
 • Franz AUMANN, Onderzoek naar de bibliotheek van de benedictijnenabdij van Sint-Truiden in de tweede helft van de 18de eeuw. Nieuwbouw, verwervingen, teloorgang en verspreiding
 • Katelijne BEERTEN, Katharinabeelden in Sint-Truiden
 • Benny BUNTINX, Tot de wijn is in de man… wijn te Sint-Truiden (eind 15de eeuw – eerste helft 17de eeuw)
 • Theo COUN, De proloog in het Luikse/Sint-Truidense diatesseron
 • Frank DECAT, Tien eeuwen strijd. Een overzicht van de militaire geschiedenis in de regio Sint-Truiden van de vroege middeleeuwen tot de 20ste eeuw
 • Kathleen DIGNEF, De provinciale tentoonstelling van 1907 te Sint-Truiden: de ‘Wereldtentoonstelling’ voor de Truienaar
 • Ferdinand DUCHATEAU, Bezitters en bezit. Een beeld van Sint-Truiden uit de grondbelastingen einde achttiende eeuw
 • Christa ENGELBOSCH, Van godsvrucht tot beleving. Het Museum Vlaamse Minderbroeders historisch belicht
 • Jan GERITS, Votiefgaven voor de mariale bedevaartskerk van Kortenbos in de 17de en de 18de eeuw
 • Roeland en Albrecht GOORTS, De ‘vergeten’ slag van Brustem: 28 oktober 1467
 • Paul KEVERS m.m.v. Andries WELKENHUYSEN, Het twaalfde-eeuwse Officie van Sint-Trudo
 • Jozef MERTENS, Leonard Colchon (+1653), benedictijn van Sint-Truiden, abt van Seligenstadt en voorzitter van de Unie van Bursfelde. Zijn briefwisseling en de Haspengouwse emigratie
 • Rombout NIJSSEN, De kroniek van de Sint-Gangulfuskerk in Sint-Truiden, (1763-)1770-1824, door Steven en Antoon Lenaerts. Een tekstuitgave
 • Lieve OPSTEYN en Jo VAN MECHELEN, Van den Cruijckbeckers Oeven. Typochronologische studie en petrografische analyse van lokaal vervaardigd 14de-15de-eeuws aardewerk uit Sint-Truiden
 • Reinhilde PIETERS, Uit de Codex Parochiae Sancti Martini ad S. Sepulchrum
 • Lutgarde RASKIN, De bezitsgeschiedenis van de abdij van Sint-Truiden vanaf haar ontstaan tot 1272
 • Jan RUTTEN m.m.v. Jozef SMEESTERS, De Sint-Truidense Klerkenkapel
 • Walter SCHEELEN, De historische herberg ‘De Zwaan’ te Groot-Gelmen
 • Jozef SMEESTERS, September 1914. Een vader zoekt zijn zoon. Het oorlogsdagboek van Guillaume Boonen
 • Raf VAN LAERE, Bruno, een 19de-eeuws verhaal over de Luikse revolutie te Sint-Truiden
 • Jo VAN MECHELEN en Elke WESEMAEL, Twee figuratieve kraagstenen uit de Trudo-abdij
 • Christine VAN THILLO, Twee schilderijen van Benedictijnse heiligen in de Sint-Martinuskerk van Velm
 • Karel VERHELST, Een verlucht handschrift met het Speculum peccatoris van Dionysius de Kartuizer in het bezit van de Provinciale Bibliotheek Limburg
 • Pieter VERHEYDEN, De Sint-Eucheriuskapel van Brustem tussen verleden en toekomst.
Historische bijdragen ter nagedachtenis van G. Heynen, 4, Sint-Truiden: GOKST, 1984.
 • Kamiel STEVAUX, Biografie van G. Heynen
 • Archangelus HOUBAERT, Bibliografie van G. Heynen
 • Lezingen, die G. Heynen, tussen 1949 en 1981 in de Geschiedkundige Kring heeft gehouden
 • Henry BAILLIEN, De gebroeders Hubert en Jacob Germeys, resp. abt en deken van Sint-Truiden, en hun verwanten
 • Richard BOIJEN, De Sint-Truidense municipaliteit tijdens het Directoire (1795-1800)
 • J. BROUWERS, Reformatie van het Benedictinessenklooster van Nonnemielen in 1613
 • Marjan BUYLE, Een vroege Vera Ikoon-voorstelling in de begijnhofkerk te Sint-Truiden
 • G. CALUWAERTS, Het muntwezen te Sint-Truiden
 • L. CEYSSENS, Het ontstaan van de Sint-Trudoparochie te Wijchmaal (1608-1611)
 • Romain CLOESEN, Het College te Sint-Truiden tijdens het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 1814-1830
 • Guido CONVENTS, Een schandaal te Sint-Truiden in 1913
 • B. DE TROEYER, De beledigde abt. Sint-Truiden 1671
 • Willem DRIESEN, Nederlandse beeldsnijders te Sint-Truiden in de tweede helft van de 19de eeuw
 • Ferdinand DUCHATEAU, Gemeenteraadsverkiezingen en –verkozenen te Sint-Truiden 1830-1921
 • Jan GERITS, De Sint-Laurentiuskerk van Brustem ten tijde van pastoor Pieter Deliën (1654-1673)
 • J. GRAUWELS, J.A. Hiegaerts, schepen, boomkweker en kroniekschrijver van Sint-Truiden (1702-1764)
 • M.B. HANSON, Het kleinseminarie van het bisdom Luik: bakermat van de Vlaamse Beweging in Limburg (1831-1850)
 • R. JANSEN, Petrus Arnoldus Coopmans: parochieherder en sacrosante Kruisheer. Een bilan
 • J. MOLEMANS, Sint-Truiden versus Floreffe. Een geschil tussen twee abdijen over ‘hun’ tiendengebied op de grens Eksel-Overpelt
 • Frank MULLENERS, De eerstesteenlegging van de steenweg Tongeren-Sint-Truiden (1817)
 • Elisabeth MUYLDERMANS, Een uiteenzetting over de Maaslandse Renaissance met als uitgangspunt de toren van 1606 van het stadhuis van Sint-Truiden
 • Mark PEETERS, Een Sint-Truidens schilder uit de 16de eeuw: Laurens Heroudt, alias Ignoye
 • Reinhilde PIETERS, Het brouwersambacht en het panserbier te Sint-Truiden in het begin van de 18de eeuw
 • J. RUTTEN, De toren van de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Sint-Truiden. Enkele gegevens over de bouwgeschiedenis
 • W. SANGERS, Het oude Maaseiker stadhuis prijkte met een Sint-Truidense toren
 • Stefan SCHEVENELS, Prijzen, lonen en levensstandaard te Sint-Truiden in de 16de eeuw
 • J. SMEESTERS, De graftegel van abt Wiric van Stapel
 • L. SMETS, Twee antependia uit de begijnhofkerk te Sint-Truiden
 • J. TOLLEBEEK, Rodulfus van Sint-Truiden, Rupert van Deutz en het ‘jodenprobleem’
 • Michel VAN DER EYCKEN, De Confrerie van de Romeijnders te Sint-Truiden
 • R. VAN LAERE, Het Fonds Govaerts
 • Christine VANTHILLO, Het beeld van Christus op de koude steen uit de verzameling van de Vrienden van het Begijnhof te Sint-Truiden
 • G.J.B. VERBEET, Sint-Truiden 1815-1839 tegen de achtergrond van de geschiedenis van Limburg in deze jaren
 • J. WILMOTS, Ons fruit als spraakmakende gemeente
 • Guido WULMS, Simon Michaël Coninckx, Sint-Truidens fabeldichter (1750-1839)
 • Archangelus HOUBAERT, Bibliografie over Sint-Truiden. Periode 1971-1982
 • RAF VAN LAERE, Bescherming van onmondigen te Sint-Truiden: twee documenten
Historische bijdragen opgedragen aan Pater Archangelus Houbaert o.f.m., 3, Sint-Truiden: GOKST, 1980.
 • G. HEYNEN, Biografie van pater Archangelus Houbaert o.f.m.
 • B. DE TROEYER, Bibliografie van pater Archangelus Houbaert o.f.m.
 • Ingrid DESMEDT, Devotieprenten in de verzameling der paters minderbroeders te Sint-Truiden
 • Benjamin DE TROEYER, Willem Van Horen (1760-1825). Redder van het minderbroedersklooster te Sint-Truiden onder de Franse overheersing
 • Fernand DUCHATEAU, Parochiereghisters en burgerlijke stand te Sint-Truiden vóór en na 1796
 • Jan GERITS, De Truiense edelsmid Steven Meyers en zijn betrekkingen met Averbode en Kortenbos
 • J. GRAUWELS, Bijdrage tot de biografie van J.B. Smits, drukker te Sint-Truiden
 • Gerard HEYNEN, De minderbroeders te Sint-Truiden tussen 1796 en 1842
 • Gerard HEYNEN, De bouw van de toren der Sint-Maartenkerk te Sint-Truiden
 • G. HEYNEN, In memoriam Mgr. H. Kesters
 • Hubert KESTERS, De opstand van 1253-1256 te Sint-Truiden
 • Jan RUTTEN, De cantorie of sangherije bij het kapittel van Onze-Lieve-Vrouw te Sint-Truiden (1451-1797)
 • L. SMETS, Anthonius Rocka, schilder en minderbroeder (+Rome, ca. 1660)
 • K. STEVAUX, J.J. Van den Elsken, een Brabants patriot en politiek vluchteling in het Land van Luik (1788-1789)
 • G. HEYNEN, In memoriam pater Norbertus Teeuwen o.s.a., prior van de Augustijnen te Sint-Truiden
 • Norbertus TEEUWEN, De huisnamen te Sint-Truiden in 1719.
Historische bijdragen opgedragen aan Monseigneur Dr. H. Kesters, 2 , Sint-Truiden: GOKST, 1971.
 • K. STEVAUX, Biografie van Mgr. Dr. Kesters
 • A. HOUBAERT, Bibliografie van Mgr. Dr. Kesters
 • Jozef AERTS, Nota’s over de Vita van de H. Eucherius, bisschop van Orleans (+Sint-Truiden, 737 of 738)
 • Romain CLOESEN, De ‘Ecole secondaire’ te Sint-Truiden tijdens de Franse overheersing (1795-1814)
 • Roger COLLART, Aldous Huxley en Sint-Truiden
 • Clemens-Guido DE DIJN, Het begijnhof te Sint-Truiden en zijn nieuwe bestemming: een menselijke ontmoetingsplaats met kunstpatrimoniale en museologische objektieven
 • Fernand DUCHATEAU, De bevolking van Sint-Truiden in 1796
 • Emiel HEYNEN, Het beheer van de stedelijke financiën te Sint-Truiden (1711-1731)
 • Gerard HEYNEN, De strijtmeesters te Sint-Truiden (1455-1669)
 • Chantal MIGNON, Bestuurlijke bevoegdheid van de schepenen (1408-1467)
 • Jozef SMEESTERS, Archeologisch overzicht van het kanton Sint-Truiden
 • Norbertus TEEUWEN, De bevolking van de Onze-Lieve-Vrouwparochie te Sint-Truiden in 1635
 • Achille THIJS, Een gezicht op Sint-Truiden. De kopergravure door Remacle Le Loup (1743)
 • Archangelus HOUBAERT, Bibliografie over Sint-Truiden. Periode 1964-1970- Archangelus HOUBAERT, Lijst van de aan de Belgische universiteiten voorgelegde licentiaatsverhandelingen en doctorale dissertaties met betrekking tot Sint-Truiden. Periode 1923-1970.
Historische bijdragen uitgegeven door de Geschiedkundige Kring van Sint-Truiden, 1, Sint-Truiden: GOKST, 1968.
 • H. KESTERS en G. HEIJNEN, Voorwoord
 • Archangelus HOUBAERT, De minderbroeders te Sint-Truiden
 • K. STEVAUX, J.A.N. Van den Berck, burgemeester van Sint-Truiden in de      Franse Tijd en onder het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden
 • A.G. MATHYS, Sint-Truiden in de Franse ridderroman Le Roman de la Rose ou de Guillaume de Dole van Jehan Renart (ca. 1215)
 • Celestinus LAMMENS, Straeten in het verleden
 • G. HEYNEN, De stadsrekeningen te Sint-Truiden tijdens het Ancien Regime
 • C. DE CLERCQ, Het Luikse Klein Seminarie te Rolduc (1831-1843)
 • A. THIJS, De Kapucijnen te Sint-Truiden
 • G. HEYNEN, De stadhuistoren van Sint-Truiden
 • Archangelus HOUBAERT, Oude kaarten, tekeningen en plans van Sint-Truiden
 • G. HEYNEN, Het godsdienstig leven der ambachten te Sint-Truiden
 • C. DE CLERCQ, Bisschop Gerbald van Luik en zijn Karolingisch bisdom (787-810)
 • G. HEYNEN, Keizer Karel en Sint-Truiden
 • J. GRAUWELS, De Boerenkrijg in Limburg, inzonderheid te Sint-Truiden
 • A. THIJS, De cisterciënzerinnenabdij van Ter Beek te Metsteren
 • K. STEVAUX, Een zestiende-eeuws antifonarium uit de abdij van Sint-Truiden
 • J. SMEESTERS, Een Truidenaar, minister van Justitie, tijdens de Franse Revolutie. C.-J.-M. Lambrechts (1753-1823)
 • J. DESCHAMPS, Prof. J. H. Bormans als uitgever van middelnederlandse handschriften
 • Fl. VAN VINCKENROYE, De geschiedenis van de rederijkerskamers ‘De ockeleye’ en ‘De roosencrans’ te Sint-Truiden
 • Archangelus HOUBAERT, De overbrenging van de relieken van de HH. Trudo en Eucherius in 1806
 • Archangelus HOUBAERT, Bibliografie over Sint-Truiden. Periode 1659-1963.