GOKST

De Geschied- en Oudheidkundige Kring van Sint-Truiden of kortweg GOKST wil het rijke verleden van Sint-Truiden exploreren op een wetenschappelijk verantwoorde manier en ontsluiten voor een breed publiek.  Dat gebeurt vooral door lezingen en eigen onderzoek.

Via deze website wil de GOKST zich presenteren bij iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis en archeologie van Sint-Truiden.