’t Maendachboekje 1994-…

’t Maendachboekje Sint-Truiden, Sint-Truiden: Gidsenbond Sint-Truiden, 1994-2016. Bevat vooral bijdragen tot lering en studiemateriaal voor de toeristische gidsen van de stad. Auteurs: meestal gidsen of leden geschiedkundige kring.

1994, 1
Editoriaal
Met Guido Gezelle naar de bloesems
Veilingnieuws
Oproep
Jos VANBRABANT, De Pest: gesel van het mensdom
Jos VANBRABANT, Hoe is onze Lutgardis in Praag op de Karelsbrug terechtgekomen?
R. COLLART, Beroemde Sint-Truidense figuren uit vroegere eeuwen Nieuwsbrief
Danny GENNEZ, Speech ter gelegenheid van de uitreiking der gidsendiploma’s op 3 april 1993
Danny’s column
Krantenknipsels
Ets Remacle Le Loup.

1994, 2
Editoriaal
Beroemde Sint-Truidense figuren uit vroeger eeuwen
Sint-Truidense volkstypen. Matheus Plingers of heilige Mathei Jules Helbig, 1821-1906
E. VALGAERTS, Het cultureel leven in en om de Sint-Trudo abdij
Nieuwsbrief Toerisme
Danny GENNEZ, Xanten
Jos VANBRABANT, Het kasteel van Duras
Willy PETITJEAN, De schat van Guvelingen
Prijsvraag.
Familienieuws.

1995, 1
G. HEYNEN, Keizer Karel en Sint-Truiden
Marjan BUYLE, De conserveringsbehandeling van de muur- en plafondschilderingen van de Keizerszaal te Sint-Truiden
Roger COLLART, Verkiezingen in de Sint-Truidense folklore
Roger HAUBRECHTS, Bomen en hun betekenis voor de mensen
Willy PETITJEAN, Noblesse oblige (kasteel Veulen)
Jefke me Veske
H. HENDRICX, Nieuwsbrief
Danny GENNEZ, Avonturen in verrassend Limburg ‘95
Dank.  Familienieuws. Prijsvraag.

1995, 2
Een wandeling in het park
Kathleen DIGNEF, Provinciale tentoonstelling, 1907
Jos VANBRABANT, Het landgoed Terbiest
Veiling Haspengouw
Sint-Truidense volkstypen: Gust “den iezebek”
Archangelus HOUBAERT, Beroemde Sint-Truidense  figuren uit vroegere eeuwen
Jean OVERATH, De Kelten
Danny’s column
Mededelingen. Familienieuws. Prijsvraag
Bijlage: Danny GENNEZ, huldiging Roger Collart.

5. (overgeslagen nummer)

januari 1996, 1
Editoriaal
Lowie Gobba
Jean OVERATH, Mystiek en symboliek in de gotiek
Mark DUSAR, Daar komen de schutters!
Roger COLLART, 900 jaar handel en nijverheid in Sint-truiden. Vanaf het jaar 1000 tot het jaar 1900
Pascal DELEERSNIJDER, De veertien noodhelpers
A. RAGER, Over kruisen
Mededelingen. Familienieuws. Boemerang.

mei 1996, 2
De Piepel
Familienieuws
Jan RUTTEN, De abdij van Sint-Truiden. Haar voorgeschiedenis
Archangelus HOUBAERT en Gerard HEYNEN, De Sint-Truidense kloosters tot aan hun opheffing op het einde van de 18de eeuw
Mark DUSAR, Sint-Truidense kloosters en abdijen (tijdslijn)
Pierre JOORIS, Legenda Aurea. De gouden of gulden legende
Jean OVERATH, Wonen en interieur. Een cultuurhistorische verkenning Sint-Trudo in de wijngaard.

september 1996, 3
Familienieuws
Jan RUTTEN, Hoe de abdij ontstond
Jan RUTTEN, Sint-Trudo in de wijngaard (reactie)
Jean OVERATH, Middeleeuwse oorlogsvoering
Frank DECAT, Reconstructietekening Brustem XVe eeuw
Willy PETITJEAN, Kuifje in… Gorsem
Willy DEWAELHEYNS, Sentruins Volkslikke Stripverhalen en Art Nouveau.

januari 1997, 1
Willy-Paul CARLIER, In memoriam (Roger Collart)
Jan RUTTEN, De abdij in de beginperiode tot aan de Noormannen (693-883) Wim DE BAERE, Gallo-Romeinse tumuli
Orgels in Sint-Truiden
Familienieuws.

Speciaal nummer (1995) Editoriaal
Ontstaan van de Stad Gent
Carla VANLAER, Geschiedenis van de St–Baafkathedraal in Gent
Chris STEVENS, Het Gravensteen door de eeuwen heen
Chris STEVENS, Op verkenning in het Gravensteen Bijlokemuseum
Chris STEVENS, Gastronomisch Gent
Reinhilde CUPPENS, Daguitstap naar Gent Zondag 22 oktober 1995
Danny GENNEZ, ’t Begaerdenhof Zaterdag 19 augustus 1995 – 13u30
Danny GENNEZ, Donderdag 24 augustus 1995 – 07u15 – Station Sint-Truiden Chris STEVENS, Oplossing prijsvraag. Prijsvraag.

september 1997, 2
Jan RUTTEN, Het leven in de abdij in de periode voor de Noormannen (693-883)
Lode RAMAEKERS, Eucherius van Sint-Truiden en zijn verzonnen griezelverhaal
Lutgarde RASKIN, Bedenkingen rond een labyrint De legende van de Waterman
M.-J. GOOSSENS, Enkele overwegingen over de barok
Jean OVERATH, Restauratie en renovatie in Sint-Truiden: verslag over de bijscholing,
Christine Vanthillo Errata (orgels, tumuli, abdij en Noormannen)
Lutgarde RASKIN, Het groot orgel van en in de O.-L.-Vr.-kerk.

december 1997, 3
Ludwig Vandenhove,  Woord burgemeester
Jan RUTTEN, Het leven in de abdij in de periode voor de Noormannen (693-883)
Lutgarde RASKIN, De cultus van de dood: verslag van de bijscholing,
Tony Waegeman Lutgarde RASKIN, Gewaden in de katholieke eredienst Lutgarde RASKIN, Het leven en de verering van de H. Nicolaas
Jean OVERATH, Het dubbelschilderij van Pieter Coecke van Aelst
Veronique COENEN, Symbolische afbeeldingen in het stadhuis van Sint-Truiden
Lutgarde RASKIN, Pater Reinhard (Henri Van Hoorick (in memoriam).

maart 1998, 1
Johnny VANGRIEKEN, Woord schepen toerisme
Jan RUTTEN, Het leven in de abdij in de periode voor de Noormannen (693-883)
Jef MATHIJS, Zoektocht naar de Trudobron/St.-Truyden borne
Christine VANTHILLO, Ger(e)d voor herstel
Jean OVERATH, De heerlijkheid Groot-Gelmen. Het kasteel de la Motte. Vanaf zijn oorsprong tot 1417
Jean OVERATH, De academiezaal
Edward LOOS, Sint-Trudolied.

juni 1998, 2
Miel LONDOZ, Woord schepen cultuur
Jan RUTTEN, Het leven in de abdij tijdens de Ottoonse periode (883-1057)
Jean OVERATH, Roman de la Rose. Le Roman de Guillaume de Dole
Chris STEVENS, Kortenbos – Basilica Minor
Lutgarde RASKIN, De Duitse Orde Errata (Academiezaal).

september 1998
Jan RUTTEN, Het leven in de abdij tijdens de Ottoonse periode (883-1057)
Jef MATHIJS, De vesting Nieuwenhuyzen
Paula MORIA, Literaire wandeling doorheen Sint-Truiden
Lutgarde RASKIN, Het haantje op de toren.

december 1998
Jan RUTTEN, De abdij in de Ottoonse periode 1034-1057
Paula MORIA, Literaire wandeling doorheen Sint-Truiden (2)
Guy BEERTEN, De Heilige Apollonia in Zuid-Limburg Middeleeuwse handschriften. Over monniken, minuskels en miniaturen.

maart 1999
Jan RUTTEN, De abdij vanaf het einde van de investituurstrijd tot aan de reformatie 1122-1517 (1)
Paula MORIA, Literaire wandeling doorheen Sint-Truiden (3)
Jef MATHIJS, De Vleminckxgrachten J
an VINDEVOGEL, Namen gezien door de bril van de Sint-Truidense Gidsenbond Errata (Apollonia, Columbanus).

juni 1999
Jan RUTTEN, De abdij vanaf het einde van de investituurstrijd  tot aan de hervorming (1122-1517) (2)
Katelijne BEERTEN, ‘Onze-Lieve-Vrouw-met-de-inktpot’. Analyse van het beeld dat zich bevindt in de dekenale Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemelopnemingskerk in Sint-Truiden
Herman DOUCET, Romeinse aanwezigheid in de regio Sint-Truiden (1)
Jean OVERATH, De heerlijkheid Groot-Gelmen (aanvulling)
Jan VINDEVOGEL, Het haantje op de toren (2)
Bijlage: Erasmus in Sint-Truiden.

september 1999
Jan RUTTEN, De abdij vanaf het einde van de investituurstrijd tot aan de hervorming (1122-1517) (3)
Herman DOUCET, Romeinse aanwezigheid in de regio Sint-Truiden (2)
Lutgarde RASKIN, De kerstening in het land van Loon. Vanaf de eerste getuigenissen in de vierde eeuw tot het begin van de Karolingische periode
prof. Gathy De Salvator Mundikerk te Melveren
Bart MESOTTEN, De beiaard.

december 1999
Jan RUTTEN, De abdij vanaf het einde van de investituurstrijd tot aan de hervorming (1122-1517) (4)
Guy BEERTEN, De chronologie, Luc François Génicot
Lutgarde RASKIN, Tekens aan de wand
Koenraad NIJSSEN, Charles-Joseph-Mathieu de Lambrechts. ‘Truienaar’ werd minister van justitie in Frankrijk
Jan RUTTEN, Onze-Lieve-Vrouw-met-de-inktpot (aanvulling).

maart 2000

Jan RUTTEN, De abdij vanaf het einde van de investituurstrijd tot aan de hervorming (1122-1517) (5) Jef MATHIJS, Opbouw en afbouw van de vesting Sint-Truiden (1) Jean OVERATH, Meubelkunst, Walter Scheelen M.-J. GOOSSENS, De Orde van het Gulden Vlies Jan KOHLBACHER, Oscar Bronckaers. Artiest van de etsnaald. 21.

juni 2000

Jan RUTTEN, De abdij vanaf het einde van de investituurstrijd tot aan de hervorming (1122-1517) (6) Jef MATHIJS, Opbouw en afbouw van de vesting Sint-Truiden (2) Arlette RAGER, De Zwarte Madonna van Halle Jean RAMAEKERS, De abdij van Nonnemielen Lutgarde RASKIN, Tienen, dec suikerstad (bezoek) Paul VAN BAELEN, De Belgische driekleur.

september 2000

Jan RUTTEN, De abdij vanaf het einde van de investituurstrijd tot aan de hervorming (1122-1517) (7) Jef MATHIJS, Opbouw en afbouw van de vesting Sint-Truiden (3) Arlette RAGER, Zwarte madonna’s Jan FLAMEND, De Bruine-Lieve-Vrouw van Kerkom Het Jubeljaar (2000).

december 2000
Jan RUTTEN, De abdij vanaf het einde van de investituurstrijd tot aan de hervorming (1122-1517) (8)
Jef MATHIJS, Opbouw en afbouw van de vesting Sint-Truiden (4)
Paula MORIA, Wandeling langs oude en nieuwe theaterzalen. Wandeling met aandacht voor het literaire en culturele leven in Sint-Truiden  (1)
M. DRIESSEN, Het perron, zinnebeeld van de gemeentelijke vrijheden.

maart 2001
Jan RUTTEN, De abdij vanaf het einde van de investituurstrijd tot aan de hervorming (1122-1517) (9)
Paula MORIA, Wandeling langs oude en nieuwe theaterzalen. Wandeling met aandacht voor het literaire en culturele leven in Sint-Truiden  (2)
Herman DOUCET, De abdij van Gorze Het gieten van metalen
Piet SEVERIJNS en William GOOLE, Proeven tot het ambacht in Sint-Truiden.

juni 2001
Jan RUTTEN, De abdij tijdens de Reformatie (1517-1586) (1)
Roger HAUBRECHTS, Het retabel Het Heilig Kruisretabel in de Onze-Lieve-Vrouwekerk
Caroline FABRY, Het reliekschrijn van Sint-Trudo in de Onze-Lieve-Vrouwekerk
DUPAE en STULENS, Typisch Sint-Truiden: “muurbloempjes”.

september 2001
Jan RUTTEN, De abdij tijdens de Reformatie (1517-1586) (2)
Paula MORIA, Architect Louis Roelandt, de man achter ‘onze’ academiezaal, de toren van de Onze-Lieve-Vrouwekerk, het kleinseminarie en het verdwenen witzustercomplex
René NELISSEN, In een Sint-Truidens museum. 1. De geboorte van Maria. 2. Ecce homo. 3. Het hostiewonder van Sint-Antonius
Marie-Jeanne GOOSSENS, Waarschuwingen en raadgevingen, Peter Lorie.

december 2001
Jan RUTTEN, De abdij in de 17de en 18de eeuw (1587-1796) (1)
Lutgarde RASKIN, De Mariakapel in de hoofdkerk van Sint-Truiden, Brigitte Voeten
Diederik DE LEERSNIJDER, Natuur in Sint-Truiden. Geografie en natuur
Lutgarde RASKIN, In een Sint-Truidens museum. De twaalf apostelen.

maart 2002
Jan RUTTEN, De abdij in de 17de en 18de eeuw (1587-1796) (2)
Frank DECAT, Clément Peten sr., een boegbeeld van liberaal Limburg (1)
Diederik DE LEERSNIJDER, Natuur in Sint-Truiden. De belangrijkste natuurgebieden. Nieuwenhoven
Marie-Jeanne GOOSSENS, Waarschuwingen en raadgevingen (2), Peter Lorie.

juni 2002
Lutgarde RASKIN, 35 jaar gidsenbond J
an RUTTEN, De abdij in de 17de en 18de eeuw (1587-1796) (3)
Frank DECAT, Clément Peten sr., een boegbeeld van liberaal Limburg. In het paleis der natie
Diederik DE LEERSNIJDER, Natuur in Sint-Truiden. De belangrijkste natuurgebieden (2).

september 2002
Jan RUTTEN, De abdij in de 17de en 18de eeuw (1587-1796) (4)
Frank DECAT, Clément Peten sr., een boegbeeld van liberaal Limburg. In het paleis der natie  (2)
Wilfried FRANSEN, ‘Gij koene Sicamber…’ Over de identiteit van Chlodovech en de herkomst van de Franken
Lieve VAN DE LOO, Tafelmanieren in de late middeleeuwen
Marie-Jeanne GOOSSENS, Waarschuwingen en raadgevingen (3), Peter Lorie.

december 2002
Jan RUTTEN, De abdij in de 17de en 18de eeuw (1587-1796) (5)
Frank DECAT, Clément Peten sr., een boegbeeld van liberaal Limburg. De Groote Oorlog
Lutgarde RASKIN, Sint-Gangulfuskerk.

maart 2003
Jan RUTTEN, De abdij in de 17de en 18de eeuw (1587-1796) (6)
Frank DECAT, Clément Peten sr., een boegbeeld van liberaal Limburg. Er komen andere tijden
Lutgarde RASKIN, Openbare werken in de 18de eeuw Een ‘kiekje’ uit het verleden (Collegesteeg).

juni 2003
Redactioneel Jan RUTTEN, De abdij in de 17de en 18de eeuw (1587-1796) (7)
Frank DECAT, Clément Peten sr., een boegbeeld van liberaal Limburg (slot)
Jo VAN MECHELEN, Een baardman (kruik).

september 2003
Paula MORIA, Melveren (1)
Kamiel STEVAUX, Uit de geschiedenis van de geschiedkundige kring
Etienne LEMOINE, De beiaard
Lutgarde RASKIN, Verhalen uit de tijd van toen (Luikersteenweg  1775)
Bijlage: Het ex-libris in Sint-Truiden.

december 2003
Paula MORIA, Melveren (2)
Elivire VAVEDIN en Katelijne BEERTEN, Het Maria-altaar van Kortenbos
Werkgroep archeologie ism. Roland DREESEN en F. DOPERE, Opmerkelijke stenen en steensoorten uit het lapidarium
Jean OVERATH en Lutgarde RASKIN, Stavelot en Limbourg (Remaclus).

maart 2004
Chris STEVENS, Van geurig boeket tot sappige vrucht
Chris STEVENS, De appel van Eva tot nu
Chris STEVENS, Iemand een peer stoven of ik zal u een peer geven
Roger HAUBRECHTS, Het ‘goud’ van Haspengouw. Milieubewuste of geïntegreerde teelt
Roger HAUBRECHTS, Zij helpen een handje
Jan VINDEVOGEL, Fruitteelt, onderwijs en studiekring hand in hand
Mark DUSAR, Fruitige spreuken Jo VAN MECHELEN, Op zoek naar oude tegels.

juni 2004
Paula MORIA, Melveren (3)
Jo VAN MECHELEN, De munt van Straten Erratum (Eucheriuskapel)
Jef MATHIJS, De aquarel
Katelijne BEERTEN, Het Maria-altaar in de basiliek van Kortenbos (2).

september 2004
Jozef SMEESTERS, De crypte van de abdijkerk en de grafkapel van Trudo (1)
Lutgarde RASKIN, Een grenssteen tussen Sint-Truiden en Brustem (1738)
Carla VANLAER en Danny GENNEZ, Sint-Truidense straatnamen.

december 2004
Jozef SMEESTERS, De crypte van de abdijkerk en de grafkapel van Trudo (2)
Alfons en Pol BELLINGS, De kroniek der “Bewust”-wording. 25 jaar beschut wonen in Sint-Truiden. 20 jaar vzw Bewust
Jan VINDEVOGEL, De universiteitsbibliotheek van Leuven.
Bijscholingsnamiddag 30 juni 2004

maart 2005
Caroline FABRY, Het reliekschrijn van Sint-Trudo
Gilbert DEWAELE, Op zoek naar beelden en beeltenissen van de H. Trudo in Sint-Truiden
Jo VAN MECHELEN, Het Kryptea-project.

juni 2005
Jan RUTTEN, Religieus leven in Sint-Truiden (1). De voorgeschiedenis
Lutgarde RASKIN, Het verhaal van de H. Kruiskerk te Guvelingen en haar omgeving
Guy BEERTEN, De legende van de Eeclooschen herbacker
Stan SMEETS, Wetenswaardigheden uit het Weerter Land (De Drie Gezusterkens).

september 2005
Jan RUTTEN, Religieus leven in Sint-Truiden (2). Het Ancien Régime
Jo VAN MECHELEN, Ter Dolen
Etienne LEMOINE, Over reuzen en fruit. Al die daar zeidt de reus die komt…
Chris STEVENS, Aardbeien mmm…
Etienne LEMOINE, Leonardus van Limoges, abt.

december 2005
Jan RUTTEN, Religieus leven in Sint-Truiden (3)
Jos VANBRABANT, Het voormalige kapucijnenklooster, thans OCMW
Jozef SMEESTERS, Sint-Truiden in ‘Het schouwburg der Nederlanden’
Lutgarde RASKIN, De burchtruïne van Brustem Ludo ZEEGERS, Trudolied.

maart 2006
Jan RUTTEN, Religieus leven in Sint-Truiden (4). Na de Franse Revolutie
Kamiel STEVAUX, Albert Antoine Boven, schilder en antiquaar
Jean OVERATH, De mysteries van de Sint-Agneskerk van het begijnhof van Sint-Truiden. Het Sint-Jacobus de Meerdere mysterie
Jos VANBRABANT, Trudostad, trefpunt voor gans het land (1). Expo-1907 te Sint-Truiden had nationale allure
Jan VINDEVOGEL, De gidsenbond van Sint-Truiden pp zoek naar een beschermheilige!
Jean OVERATH, Catalogus van de publicaties in het ’t Maendachboekje (1994-december2005) (naam, plaats, onderwerp).

juni 2006
Jan RUTTEN, Religieus leven in Sint-Truiden (5)
Jos VANBRABANT, Trudostad, trefpunt voor gans het land (2). Sint-Truiden maakt zich klaar voor de opening van Expo-1907
Gilbert DEWAELE, Wie was de kunstschilder Antonius Rocka?
Frank DECAT, De gebroeders Tuteleers (1). Of het verhaal van twee Sint-Truidense misdadigers.

september 2006
Jos VANBRABANT, Trudostad, trefpunt voor gans het land (3). 29 juni 1907, een heuglijke dag voor Sint-Truiden
Lutgarde RASKIN, Over de bezittingen van de abdij van Sint-Truiden
Frank DECAT, De gebroeders Tuteleers (2). Of het verhaal van twee Sint-Truidense misdadigers.

december 2006
Jos VANBRABANT, Trudostad, trefpunt voor gans het land (4). Sint-Truiden bereidt zich voor op de komst van koning Leopold II
E. LEMOINE, De zusters augustinessen De Tjenneboom te Voort
Lutgarde RASKIN, Het belang van de Gallo-Romeinse periode voor onze samenleving.

maart 2007
Jos VANBRABANT, Trudostad, trefpunt voor gans het land (5). Tweemaal vorstelijk bezoek: koning Leopold II en kroonprins Albert
Jean OVERATH, De mysteries van de Sint-Agneskerk van het begijnhof van Sint-Truiden Kanunnik Daris
Katheen LEYS, Tafelen met Erasmus (1).

juni 2007
Annemarie PRIJS, Geachte redactie
Jos VANBRABANT, Trudostad, trefpunt voor gans het land (6). Expo-1907, één grote kermis
Kathleen LEYS, Tafelen met Erasmus (2)
Joseph BREESCH, Metselaarstekens op het kasteel te Rijkel
Willem DRIESEN, Trudonensia voor u aangeschaft door de stedelijke bibliotheek.

september 2007
Chris STEVENS, Editoriaal
Chris STEVENS, 40 jaar gidsenbond Sint-Truiden
Jos VANBRABANT, Trudo-stad, trefpunt voor gans het land (7). Meer dan half miljoen bezoekers op 100 expodagen
Jos VANBRABANT, De karmelieten in Zepperen
Paula MORIA, Het kasteel van Wijer en zijn goederen
Jan VINDEVOGEL, Met de gidsen van Sint-Truiden naar Halle en Lessines
Index: nummers 1 tot en met 50.

voorjaar 2008
Ter inleiding
Jos VANBRABANT, De muurschilderingen in de begijnhofkerk (1)
Jo VAN MECHELEN, Over munten en een zegelmatrijs uit Sint-Truiden
Lutgarde RASKIN, Onbekend Maastricht.

najaar 2008
Ter inleiding
Jos VANBRABANT, De muurschilderingen in de begijnhofkerk (2)
Jo VAN MECHELEN, Enkele wondere verhalen over het begijnhof en waar ze vandaan komen
Jo VANMECHELEN, Romeinse weg – Via romana. Een archeologische benadering
Lutgarde RASKIN, Over burgemeesters, dorpsmeesters en gezworenen. De wereld van het bestuur in de gemeijnten in Zuid-Limburg tijdens de 17de en 18de eeuw
Jos VANBRABANT, De alcoholstokerij Nicolaï in Wilderen Trudonensia (aanwinsten).

voorjaar 2009
Clem VERHEYDEN, De bloesemwijding in Sint-Truiden. Een historisch overzicht
Jos VANBRABANT, De Brustempoort en de stadsversterkingen in het algemeen
Lutgarde RASKIN, De muurschilderingen in de begijnhofkerk (3). Een aanvulling
Lutgarde RASKIN, De kerkenbouw ten tijde van Constantijn de Grote.

najaar 2009
Ten geleide
Peter BRUYNEEL, Kortenbos. Ontvouwd in 3 ‘V’: vereren
Jozef SMEESTERS, De Heilige Trudo in Höglwörth (Beieren)
Jo VAN MECHELEN, Moedige minderbroeders. De pest in Zoutleeuw. 1634
Louis STERKEN en WILLEM DRIESEN, Architect Louis Sterken schreef over kleizandsteen
Een kunstwerk in het park. Sint-Truiden koopt nieuw kunstwerk aan: ‘Caravan’, olieverf op polyester van Caroline Coolen Denmark – ?
Archieven De bloesemwijding in Sint-Truiden. Een aanvulling.

voorjaar 2010
Ten geleide
Albert DOUCET, De crypte: oorsprong en betekenis
Jo VANMECHELEN, Architecturale beschrijving van de crypte. De inrichting van de crypte
Jo VANMECHELEN, Archeologische vondsten en een historische gebeurtenis (Eedverbond 1566)
Jo VAN MECHELEN, De dodengang. De dodengang na het Kryptea-project.

najaar 2010
Ten geleide
Peter BRUYNEEL, Kortenbos, ontvouwd in 3 ‘V’: verbeelden
Jo VAN MECHELEN, Tuitkannen uit Brunssum/Schinveld
Chris STEVENS en Etienne LEMOINE, Stayenmolen
Clem VERHEYDEN, De Kamerijckhoeve te Gingelom
Lutgarde RASKIN, Over burgemeesters, dorpsmeesters en gezworenen. De wereld van het bestuur in de steden in Zuid-Limburg tijdens de 17de en 18de eeuw
Peter BRUYNEEL, Een reisverslag (Cannegieter 1831 Nieuwenhoven)
Erfgoed uit de abdij (schilderij Intocht Jeruzalem Pieter Coecke van Aelst).

voorjaar 2011
Ten geleide
Peter BRUYNEEL, Kortenbos, ontvouwd in 3’ V’: verbouwen
Rombout NIJSSEN, Een grensgeschil tussen Gorsem en Sint-Truiden (1741)
Henri LOWEL, De chauffeur vertelt. Over het leven en werk van wijlen gouverneur Louis Roppe (o.m. Duras)
Katrien HOUBEY, Christina de Wonderbare

Extra nummer. 7-jaarlijkse Trudofeesten (voorjaar 2012)
Ten geleide
Programma Trudofeesten
Jo VAN MECHELEN, Trudo – data ca.
Chris STEVENS, Trudo’s naam
Etienne LEMOINE, De wonderen van Sint-Trudo
Hilarion THANS, Trudolied
Chris STEVENS, Van bedevaartsoord tot zevenjaarlijkse feesten
Dany SCHOEBRECHTS, Pommern aan de Moezel
Jo VAN MECHELEN, Eucherius
Willy NEYENS, Stelt het beeld Eucherius of Nicolaas voor?
Jo VAN MECHELEN, Christina de Wonderbare
Raoul CHANET, Christina van Chanet (schilderij)
H. Christina de Wonderbare (lied)
Reinhilde PIETERS, Wat de zalige Christina de Wonderbare niet al vermag te Sint-Truiden
Jo VAN MECHELEN, Lutgardis van Tongeren
Camille VANLANGENDONCK, Sint-Lutgart, Schutsvrouwe van Vlaanderen Anton VAN WILDERODE, Gedicht
August CEUPPENS en Arthur MEULEMANS, Sinte-Lutgardislied

najaar 2011
Ten geleide
Nik BLONDEEL, De afstammelingen van Vossius in de gemeenteraad van Sint-Truiden
Chris STEVENS, Het gehucht Staden (Staaien)
Arlette JONCKHEERE, Het Speelhof. Van buitenverblijf voor de abt en de monniken naar groene long van Sint-Truiden
Jo VAN MECHELEN, In het licht van Trudo. Over een christelijke inhoud voor het Trudojaar Lijst van brochures en werkdocumenten rond Christina en Lutgardis. Werkgroep Christina de Wonderbare. Erfgoedcel Sint-Truiden
Kristina ANCIAUX, De Serafijnse boom
Peter BRUYNEEL, Op uitstap met de gidsenbond
In memoriam Gaston Borghs
In memoriam Dorine Serdons
De moord op Jan Kempeneers
Aanwinsten Trudonensia.

voorjaar 2012
Ten geleide
Jo VAN MECHELEN, Christophora met vera-icon
Kristina ANCIAUX, Winterlandschap met voorstelling van de bekoring van Franciscus
Jo LAMMENS en Karel VANDAELE, Waterbeheersing en natuurontwikkeling in de vallei van de Molenbeek… hand in hand
Lutgarde RASKIN, De Beiaard van Sint-Truiden tussen 1600 en 1800
E. LEMOINE, Pater Victorinus (Jozef Delbrouck)
Lutgarde RASKIN, Aanvullingen Maendachboekje 58 (Vossius).

najaar 2012
Ten-geleide
Franz AUMANN, Rede uitgesproken door de voorzitter van de Geschied- en Oudheidkundige Kring bij het einde van de uitvaartplechtigheid voor ere-deken Rutten
Kristina ANCIAUX, Erratum (Winterlandschap bekoring  H. Franciscus)
E. LEMOINE, Op zoek naar Herman Coenegrachts
J. SMEESTERS, Elisabeth van Spalbeek en Maria van Rijsel. Hun relatie in visioenen
K. BEERTEN, Katharinabeelden in Sint-Truiden
K. ANCIAUX, Het Graduale Inhoud
Maendachboekjes 1 t.e.m. 60.

voorjaar 2013
Ten-geleide
R. NIJSSEN, Het domein van de abdij
Jo VANMECHELEN, Hasselt “In het licht van Trudo” (kroniek Mantelius)
Hendrik SCHOEBRECHTS, Nix Compris (vliegveld Brustem 1944-1945)
Serge VONCKEN, Kunstwerk Christina Mirabilis Johan Creten
Jozef SMEESTERS, De weg naar Rome
Guy PLEVOETS, Festraetsuurwerk werelderfgoed? Erfgoeddag 2013: Stop de Tijd!

najaar 2013
Ten-geleide
Jan VANHAVERBEKE, Begijnen en begijnhoven: wegwijzers van de Lage Landen
Willy PETITJEAN, Een haven aan de Kleine Gete
Jo VAN MECHELEN, Christina Bodhisattva
Diederik DE LEERSNYDER, Mergels van Gelinden en natuurgebied Overbroek
Kristina ANCIAUX, Waardevolle glasmedaillons kloosterpand Minderbroeders Trudonensia (recente aanwinsten)

voorjaar 2014
Ten -geleide
Louis GONNISSEN, Haspengouw
Chris STEVENS, Heilige Zusters… (Drie Gezusters)
Paula MORIA, Hendrik Prijs
Willy PETITJEAN, Van Góssemveld naar Tuinwijk
Lutgarde RASKIN, De vuile was van de abdij
Peter COLLART, 1254 (moordherberg)
Kristina ANCIAUX, Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smarten
Jean SMETS, Naam van de huizen op de Grote Markt Sint-Truiden
Willy PETITJEAN, Het huisje van ‘den Toep’.

najaar 2014
Ten-geleide
Roger HAUBRECHTS, Heiligenbeelden in de minderbroederskerk
Kristina ANCIAUX, Een beeldje van Onze-Lieve-Vrouw uit de eik van Scherpenheuvel Kalvarie kasteel Duras
E. LEMOINE, Straatnamen
Hedwig MOENS, Tumuli in Gingelom
Winand VAN MEERBEEK, De heilige Eucherius (c. 691-738)
Peter BRUYNEEL, Bezoek Red Star Line en stad Lier
Jo VAN MECHELEN, Addendum Maendachboekje 63 (huisnamen).

lente 2015
Ten-geleide
Chris STEVENS, Afscheid van een vriend, collega gids (Roger Haubrechts)
Etienne LEMOINE, Straatnamen 2
Jos RUYMEN, De kerktoren van Wilderen
Hendrik SCHOEBRECHTS, Vliegveld Brustem – 10 mei 1940
Chris STEVENS, Vakwerkhuis in de Beekstraat (1410)
Hugo JACOBS, De bloemekes en de bijkes. Een woordje uitleg over het hoe en waarom van de honingbij
Ghislain ACHTEN, Een mirakel in Kortenbos anno 2012
Peter BRUYNEEL, Uitstap Rotterdam
Jozef SMEESTERS, Nuchter Kristina ANCIAUX, Altaar in stro Franciscus/eenvoud

najaar 2015
Ten-geleide
Adriano PASCULLI, Een waardevol schilderij ontdekt. Landschap met Kluizenaars. Joos de Momper de Jongere
Clem VERHEYDEN (samenstelling), Wetenswaardigheden over de fruitteelt
Willy PETITJEAN, De volmolen, 1. De Molenbeek, De Volmolen
Wilfried TERSAGO, Restauratie van de renaissancetoren van de Sint-Martinuskerk
Paula MORIA, Edmond Desiré Eugène Marie Henri Lezan de Malizard
Jan RUTTEN, ere-deken, Het Heilig Janneken
Etienne LEMOINE, Het slechten van de vesting Sint-Truiden

voorjaar 2016
Ten-geleide
Willy PETITJEAN, De volmolen, 2. De suikerfabriek. De bunker
Chris STEVENS, Godefridus van Mervel: martelaar van Gorcum
Kristina ANCIAUX, De verheerlijking van de martelaren van Gorcum. Schilderij op paneel uit de collectie van het museum DE MINDERE, Sint-Truiden
Jean-Pierre DECHESNE, Het perron van Sint-Truiden
Peter BRUYNEEL, Reis naar Straatsburg
Jos VANBRABANT, Abdijmolen in oorspronkelijke staat hersteld
Jo VANMECHELEN, Archeologie op Zolder (wijnflesjes)

najaar 2016
Ten-geleide
Jean-Pierre DECHESNE, Het blazoen van Mgr van Bommel, bisschop van Luik (1829-1852), en zijn “afwijking”
Etienne LEMOINE, Kalenders
Leen JANSEN, Beschouwingen bij een kist uit het minderbroedersklooster van Hasselt
Jos VANBRABANT, Monumenten en gedenkstenen in Sint-Truiden (Het ei van Koen Vanmechelen, de Bink, de Wolk, Juliaan Wilmots)
Chris STEVENS, Pastoor Boelen van Schurhoven

voorjaar 2017 (nr. 69)
Ten-geleide
In memoriam Gilbert De Waele
Jos VANBRABANT, Monumenten en gedenkstenen in Sint-Truiden, vervolg (De gasten van Wiric, Maquette van het stadhuis, Sint-Franciscus, Maquette van de abdijkerk, Beeldfontein, Beeld van Trudo)
Erwin DAS, Eeuwelingen te Sint-Truiden in de 19de en vroege 20ste eeuw
Jean-Pierre DECHESNE, De Garde Civique waakt in Sint-Truiden
Erratum: van Bommel blazoen
Addendum: De Wolk
Inhoud Maendachboekjes 1 t.e.m. 69

najaar 2017 (nr. 70)

Ten-geleide
Hedwig MOENS, Johann Wilhelm Herzog und Pfalzgraf von der Pfalz-Neuburg, Herzog von Jülich und Berg, Kurfürst von der Pfalz
Jos VANBRABANT, Monumenten en gedenkstenen in Sint-Truiden, vervolg (Koeien in de rij, Gedenksteen voor de Sint-Truidense Burgerwacht, Het verval))
Chris STEVENS, Gravin Henriette d’Oultremont
Erwin DAS, Eeuwelingen te Sint-Truiden in de 19de en vroege 20ste eeuw (met voetnoten)