Trudofeesten tentoonstellingscatalogi

Sint-Truiden in de 18de eeuw, Sint-Truiden: vzw Sint-Truiden 1300, 1993.

 

 

 

 

 

 

 • Jef CLEEREN, Ten geleide
 • Fernand DUCHATEAU, Sint-Truiden 1693-1793
 • Willem DRIESEN, De steenweg Luik-Brussel via Sint-Truiden (1715-1740). De eerste moderne ontsluiting van de stad
 • Willem DRIESEN, De gravure naar Remacle le Loup (ca. 1736). De stadshorizon geschetst voor een Luiks plaatwerk
 • Willem DRIESEN, De kaart van Ferraris (1770-1778). De Nederlanden in Luik in stafkaart gebracht door Oostenrijkse ingenieurs
 • Eddy VALGAERTS, De abdij
 • Jozef SMEESTERS, Kerkelijk leven
 • Jan GERITS, Volksdevotie
 • Fernand DUCHATEAU, Armoede en armenzorg
 • Els DECONINCK, De kantnijverheid te Sint-Truiden
 • Flor VAN VINCKENROYE, De rederijkers van Sint-Truiden
 • Kamiel STEVAUX, De eerste drukkers in Sint-Truiden
 • Christine VANTHILLO, Het stadhuis van Sint-Truiden, van binnen uit bekeken
 • Frieda SCHLUSMANS, Het Sint-Truidense burgerhuis in de 18de eeuw
 • catalogus tentoonstelling stadhuis
 • Fernand DUCHATEAU, Het boek van Debruyn: een kroniek van de achttiende eeuw in Sint-Truiden
 • Kroniek van Joannes Debruyn 16097-1777.

Sint-Truiden ingekaderd 1830-1914. Tentoonstellingen Sint-Trudofeesten 1998, Sint-Truiden: vzw Sint-Truiden 1300, 1998.

 • Miel LONDOZ en Ludwig VANDENHOVE, Vooraf
 • Fernand DUCHATEAU, Sint-Truiden in België
 • Jo VAN MECHELEN, Jan Govaerts, bijgenaamd Pitjens, handelaar te Sint-Truiden (1834-1910)
 • Fernand DUCHATEAU, Het Gezicht van Sint-Truiden
 • Els DECONINCK, Religieuze bouwheren engageren grote namen. Louis Roelandt. Justin Bruyenne. Jules Helbig en Jean Bethune. Auguste Van Assche. Edmond Serrure
 • Els DECONINCK, Het interieur van de Onze-Lieve-Vrouw-kerk, een voorbeeld van een neogotisch totaalprogramma
 • Puck CLAES en Els DECONINCK, De stad breidt uit: het stationskwartier
 • Puck CLAES, Frans Claes, bouwpromotor en ondernemer (1858-1929)
 • Willem DRIESEN, Streek en stad, van verscheidenheid naar concentratie. De ontsluiting van Zuid-West-Limburg. Grote figuren buiten de stad. Nieuwbouw op het platteland. Landbouwcomices en boerengilden voor een bedreigde sector. Van huisboomgaard tot commerciële fruitexport
 • Veerle JACOBS, Bietsuiker, het 19de-eeuwse Haspengoud
 • Christine VANTHILLO, Nederlandse neogotici in Sint-Truiden. De neogotische beeldhouwersateliers van Cornelis Janssen (1828-1895), Michel Hoeken (1827-1917) en Gerard Jansen (1836-1906)
 • Michel LEMMENS, Arnold Clerinx (1816-1898), een ambachtelijk orgelmaker met grote persoonlijkheid
 • Jozef SMEESTERS, Zorg voor ziel, geest en lichaam
 • Christa ENGELBOSCH, De Minderbroeders en de Clarissen
 • Christa ENGELBOSCH, De Redemptoristen
 • Kristina ANCIAUX, De Zusters van Liefde
 • Kristina ANCIAUX, De Broeders van Liefde
 • Kristina ANCIAUX, De Zwartzusters
 • Christa ENGELBOSCH, Broeders van de Christelijke Scholen
 • Christa ENGELBOSCH, De Ursulinen
 • Christa ENGELBOSCH, Aalmoezeniers van de Arbeid
 • Reinhilde PIETERS en Paul VANMARSENILLE, Neogotisch kerkelijk vaatwerk in het decanaat Sint-Truiden
 • Franz AUMANN, Een ontmoeting met het 19de –eeuwse Sint-Truiden: het oudste deel van het kerkhof van Schurhoven

In 1993 verschenen ook catalogi over de specifieke thema’s: Sint-Trudo, een portret en Sint-Truidens zilver.