Achille Thijs

Achille THIJS, Doorheen het aloude Sint-Truiden, Sint-Truiden: Leenen, 1959-1973.

Populair-historische reeks. Eerder verschenen in afleveringen in het lokale zaterdagblad De Tram.

 

 

 

 

 

 

 

 

I        De Brustheimpoerte. (inl.) Hendrik PRIJS.

II       De aloude abdij. (inl.) J. d. V.

III     Het stadskwartier. Het Vissengaet.  Bastion. Grauwzusters. Speelhof.
Clovenierenraem. Plankstraat. Sepulchrienen. Clercken. Huis van de
plebaan. Huis van Arenberg. Begijnen-muren. (inl.) Jan WAUTERS.

IV     De capucijnen te Sint-Truiden. Pestilentie. Kapuciene-kers. Broeders van
Liefde. Zwartzusters.

V      Het Hieronymusdal op ten Steenaert. Redemptoristen. Sinte-Christina.

VI     Het oude Sint-Gangelhoff. Sarchinium. Guvelingen. Gildenhuis.
Straatnamen. Boghaerden. Huis de Heusch. Witzusters. Klarissenklooster.

VII   De Staepelpoerte ende syn quartier. Stadswacht. H. Grafkerk. Hospitaal.
Nieuwe steenwegstraat. Van Lechystraat. Staden. Ziekeren.
Revolutie 1789. Sint-Truidense munt. Philip Joseph de Maugeer.
Sinte Katelijne. Nonnen-Mielen.

VIII  De Clockempoort en haar buytinghe. Nieuwenhuyzen en de
Sint-Niklaaskerk. Abt Wiric. Willebamp. Comisgat en zouttoren.
Spanse brug. Zoustraat. Rederijkers. Herberg ‘in de drij cronen’. Straeten.
Abdij Terbeek.

IX     De Clockempoort en haar buytinghe. De Franciscanen te St.-Truiden. Cortenbos. Bevingen.

X      Ende dat quartier Niefport. Bautershoven. Kanunnik Simon Michel Coninckx. Kunstsmid Pieter Radoux. Zepperen. Schuurhoven. Parochie van Sint-Jan. Sint-Luciendal.

XI     Ende dat quartier Niefport… Het Sint-Truidens Begijnhof. Pastoor Cartuyvels. Ingenieur Govaertsstraat. Smedenambacht.

XII   Ende dat quartier Niefport… De Duitse ridderorde.  Bernissem. Ordingen. Refugiehuis. (inl. ) A. DENEYS.

XIII  Ende dat quartier Niefport… De Cellebroeders te Sint-Truiden. Terbiest. Sint-Joriskapel. Recht te Sint-Truiden. Melveren.

XIV   De Grote Markt te Sint-Truiden. Huisopschriften. Zaterdagmarkt. Kermis. Verloren Maandag. Schip der Wevers. Keizerlijk steekspel. Woelige tijden XIIIe euw. Revolutie 1303. Moorddadige familievete 1311. Opstand brouwers 1404. Woelige vergadering 1348. Crimineel proces 1785. Twee wereldoorlogen. Voorname bezoekers. Omgewaaide markttorens. (inl.) Hendrik PRIJS.

XV    De collegiale O.L.Vroukerk in de geschiedenis van St.-Truiden. Pontus Heuterus. Onderwijs. (inl.)J. RUTTEN.

XVI   De kunstschatten van de collegiale O.L.Vrouwkerk.

XVII  Sint-Trudo, oorsprong van de geschiedenis van Sint-Truiden.

XVIII De Sint-Trudorelieken. Heiligdomsvaart. De iconografie. De Sint-Trudofeesten van 1893. (inl.) Abdon DE MARNEFFE.

XIX   Van de H.-Graf- tot de St.-Martenkerk en haar parochie.

XX    De geboorte van de gemeente Sint-Truiden. Het perroen. (inl.) A. COVENS.

XXI   De oude halle en haar historische omgeving. Rosengart. Sint-Trudo-abdij. Abt Reynerus. De zouw.

XXII  De beiaard in de geschiedenis van Sint-Truiden. Anatole Van Assche. Edward Loos. Noël Reynders.

XXIII Het stadhuis in de geschiedenis van Sint-Truiden. Minderbroedersklooster. Rederijkers. (inl.) G. WINNEN.