Brustemboek

Bijdragen tot de geschiedenis van Brustem. Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg, in Het Oude Land van Loon, jg. 30, 1975:

  • L. ROPPE, Woord vooraf
  • R. BELS, Nu, achthonderd jaar later…
  • Henry BAILLIEN, Brieven over de slag van Brustem en zijn nasleep
  • M. BUSSELS, Het vrijheidscharter van Brustem
  • G. CALUWAERTS, Loons muntslag te Brustem
  • A. CLAASSEN, De torenburcht van Brustem
  • J. COLLEN, Geografisch-landschappelijke situering van Brustem
  • J. DESCHAMPS, Een Middelnederlandse prozavertaling van de “Vita sanctae Christinae Mirabilis” van Thomas van Cantimpré
  • T.J. GERITS, De Sint-Laurentiuskerk van Brustem en haar kunstpatrimonium in de late Middeleeuwen
  • Francis GOOLE, Heraldische merkwaardigheden te Brustem
  • J. GRAUWELS, De parochie van Ordingen tijdens de 17de en 18de eeuw
  • G. HEYNEN, Onderzoek naar de demografische toestand van Aalst, Brustem en Ordingen in 1576 en 1470
  • Erik HOUTMAN, Het gemeentebestuur van Brustem van de 18de tot de 20ste eeuw. Onderzoek naar de sociale herkomst van de funktionarissen en naar kontinuïteit in de bestuurskaders
  • E. HOUTMAN en J. MOLEMANS, Cijnsregister van het Bruyninxhof te Brustem (1300). Tekstkritische uitgave en toelichting
  • R. JENNES, De slag bij Brustem, 28 oktober 1467
  • René JORISSEN, Schuttersgilden te Brustem
  • H. KESTERS, Over cijns, landpacht en erfrente in de 15de-16de eeuw te Brustem
  • J. MOLEMANS, Brustem toponymisch doorgelicht
  • J. SMEESTERS, Archeologische vondsten te Brustem
  • Ant. STEENWEGEN, In het voetspoor van de Wondere Christina
  • STEVAUX, J.L. Coelmont, agent municipal en maire te Brustem
  • STEVENS, Het Oost-Getelands en de Truierlandse dialecten van Brustem, Aalst en Ordingen
  • VAN DEN BRANDEN, Jan Steels.